Der Hintergrund

强强结合

重量更轻,生产更高效,设计灵活度更大 – 各种各样的理由都足以论证金属和塑料混合零件的必要性。西德克的许多设备可以将冲裁折弯零件用塑料注塑包覆,从而生产出混合零件。混合零件的超高品质同样值得期待。

 

Hubert Stüken GmbH + Co. KG - Tiefziehtechnik, Stanztechnik - Tiefziehteile, Stanzteile, Werkzeugbau    Hubert Stüken GmbH + Co. KG - Tiefziehtechnik, Stanztechnik - Tiefziehteile, Stanzteile, Werkzeugbau