Der Hintergrund

Výzkum a vývoj

Automobily, lékařství, elektrotechnika a spotřební průmysl, to vše je svět, kde se požadavky stále mění – stejně tak i požadavky našich zákazníků jsou těmito změnami neustále ovlivňovány. Ustavičně sledujeme trendy, vytváříme Know-how a známe směry vývoje dříve, než se objeví v praxi. Vlastními zdroji, ve spolupráci se zákazníky a pod záštitou evropské výzkumné společnosti pro zpracování kovů, má výzkum a vývoj ve společnosti STÜKEN pevné místo. Budoucnost máme z tohoto pohledu zajištěnou.