Der Hintergrund

Impresum

Hubert Stüken GmbH & Co. KG
Alte Todenmanner Str. 42
31737 Rinteln

Tel. +49 5751 702 0
Fax  +49 5751 702 188

www.stueken.de
www.stueken.com
www.stueken.cz
www.stueken.cn

osobně ručící společníci:
Správní společnost Hubert Stüken GmbH & Co. KG
Dr.-Ing. Hubert Schmidt

zastupující jednatelé:
Dr.-Ing. Hubert Schmidt, Dr.-Ing. Uwe Krismann, Dipl.-Ing. Nils Petersohn

Úřední soud: Stadthagen
Značka: HRA 1816
DIČ: DE 116537996

 

Vyloučení ručení

1. Obsah on-line nabídky

Autor nepřebírá žádnou záruku za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytnutých informací. Nároky z ručení vůči autorovi, které se vztahují na škody hmotného nebo nehmotného druhu, způsobené využitím nebo nevyužitím poskytnutých informací či použitím chybných nebo neúplných informací, jsou zásadně vyloučeny, pokud na straně autora není zavinění z důvodu hrubé nedbalosti nebo úmyslu.
Všechny nabídky jsou otevřené a nezávazné. Autor si výslovně vyhrazuje právo bez předchozího oznámení měnit, popř. vypouštět části stran nebo celou nabídku nebo dočasně či definitivně zastavit zveřejnění.

2. Odkazy a linky

U přímých nebo nepřímých odkazů na cizí internetové stránky ("Odkazy"), neručí autor za jejich obsah vyjma případu, kdy autorovi byl znám protiprávní obsah a bylo pro něj technicky možné, tomuto využívání zabránit.
Autor výslovně prohlašuje, že k datu provedení odkazu neobsahovaly příslušné stránky, na které je odkazováno, podle jeho vědomostí žádný nelegální obsah. Na současnou nebo budoucí podobu, obsah nebo autorství stran, na které je odkazováno/propojených stran nemá autor vliv. Proto se tímto výslovně distancuje od veškerého obsahu stran, na něž je odkazováno/propojených stran, jenž byl po provedení odkazu změněn.
Toto konstatování platí pro všechny vložené odkazy, i pro cizí záznamy v knihách hostů, na diskuzních fórech, adresářích pro zasílání zpráv a dalších datových schránkách, zřízených autorem.
Za nelegální, chybné nebo neúplné obsahy a zejména za škody, které vznikly z využití nebo nevyužití takto poskytnutých informací, ručí výhradně poskytovatel té stránky, na níž bylo odkázáno.

3. Autorské právo a právo k ochranným známkám

Autor ve všech publikacích usiluje o to, aby dbal autorských práv použitých obrázků, grafů, zvukových záznamů, videosekvencí a textů, které sám vytvořil nebo využíval grafy, zvukové záznamy, videosekvence a texty, které nejsou chráněny licencemi. Všechny ochranné známky a známky příp. chráněné třetími osobami, uvedené v této internetové nabídce, podléhají neomezeně ustanovením platné legislativy autorských práv, ochranných známek a práv registrovaných vlastníků. Z pouhého pojmenování nelze vyvozovat, že ochranná známka není chráněna právy třetích osob!
Copyright na autorem zveřejněné i vytvořené objekty má pouze autor stránek. Žádná část obsahu webové stránky, zejména grafy, zvukové dokumenty, videosekvence a texty, nesmí být bez písemného svolení autora reprodukována ani použita v jiných elektronických nebo tištěných publikacích.

4. Ochrana dat

Uvedení osobních nebo obchodních údajů (emailové adresy, jména, adresy) v rámci této internetové nabídky je ze strany uživatele zcela dobrovolné. Využití a platba za všechny nabízené služby – pokud je to technicky možné a únosné – je povolená také bez uvedení těchto údajů resp. za uvedení anonymizovaných údajů nebo pseudonymů. Zneužití kontaktních údajů zveřejněných v rámci tiráže nebo údajů, jako jsou poštovní adresy, telefonní a faxová čísla či e-mailové adresy třetími osobami za účelem zasílání nevyžádaných informací, je výslovně zakázáno. Provozovatel stránek si vyhrazuje právo podniknout veškeré kroky v případě zasílání tzv. spamových e-mailů.

5. Právní účinnost tohoto vyloučení ručení

Vyloučení ručení je součástí internetové nabídky, z níž byl proveden odkaz na tuto stránku. Pokud části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neodpovídají, již neodpovídají nebo ne zcela odpovídají platné legislativě, zůstává obsah a platnost zbývajících částí dokumentu nedotčena.

Dr. Hubert Schmidt

Dr.-Ing. Uwe Krismann

Dipl.-Ing. Nils Petersohn