Der Hintergrund

Technika, kreativita a budoucnost

Pro rozsáhlý sortiment firmy STÜKEN jsou vedle sebe nebo v kombinaci užívány různé výrobní postupy: hlubokotažení, stříhání a ohýbání, v následujících procesech jsou potom díly čištěny, leštěny a zušlechťovány.
Výroba v čistém prostoru, montáže sestav a různé zkušební postupy jsou u nás  součástí všedního výrobního dne. Tyto stránky vám krátce představí všechny postupy.

 

St 505

 

Pokud vás zajímají naše výrobky a chcete si osobně udělat obrázek, zveme vás do našeho sídla mateřské společnosti v Rintelnu. Tam se můžete kromě výroby seznámit i s našimi výzkumnými a vývojovými odděleními. Zde se setkáte se znalostmi, zkušenostmi a kreativitou – a s řešeními pro požadavky vaší společnosti, které budou zaměřené na budoucnost.

 

 

Zajímavé vědět

Čistý prostor třídy 7

Firma STÜKEN disponuje rozsáhle vybaveným čistým prostorem třídy 7.
Na poptávku vám rádi nabízíme naše na míru střižené řešení k zajištění vašich požadavků čistoty.

Více informací

Co je to „poměr hlubokotažnosti“?

Při hlubokotažení jsou hranice přípustných změn  forem dány poměrem tahu.
Charakteristickou hodnotou je poměr příčné plochy hotového taženého dílu k ploše rondy. Takto je stanoveno, kolik je třeba  tažných postupů k výrobě hotového dílu a  jsou posuzovány schopnosti  tahu hlubokotažných plechů. Dále lze určit opravný faktor pro zprostředkování tažné síly ( pramen: Techniker Forum Wiki)

Co vlastně znamenají “sekundární procesy”?

Hlubokotažení a stříhání  stojí ve středu aktivit firmy STÜKEN.  Komponenty, které budou schopny montáže,  často také vyžadují doplňující opracování. Čištění a odmaštění, odhrotování, leštění , elektrolytické leštění, elektrolytické pokovování a laserové svařování – tyto procesy nazýváme sekundárními postupy.

Co znamená hlubokotažení?

Hlubokotažení je postup plastického formování kovů za studena. Fenomény elastického a plastického formování jsou hospodárně popsány napěťovo-tažným diagramem.

 

 

Drobné zbytkové částice u ohýbaných dílů

Drobné částice  vznikají při výrobním procesu především během ohýbání povrstvených dílů a způsobují procesní vady při dalším zpracování produktů u zákazníka. STÜKEN užívá specielní ohýbací techniku k zamezení vzniku drobných zbytkových částic  ve výrobním procesu.

Jak rozumí firma STÜKEN pojmu „Tetris“ ?

Tetris není ve firmě STÜKEN jen klasikou počítačových her. Slovem „Tetris“ označujeme maximální ochranu před deformacemi v blistrech, které jsou námi vyvinuty na míru. Na přání zákazníka je možné vhodně balit díly firmy STÜKEN.

Šetření materiálem díky hlubokotažení

Hospodárnost začíná v užití materiálu. Technikou hlubokotažení je garantováno šetrné nakládání s materiálem. Do 80% užití materiálu (včetně) je technologie hlubokotažení výrazně šetrnější k životnímu prostředí než soustružení.

Kostenersparnis Kostenersparnis