Der Hintergrund

Zkoušení: stoprocentně spolehlivé

Elektronika a automobilové systémy, mikromechanika a zdravotnická technika – náročné a bezpečnostně odpovídající oblasti užití vyžadují speciální měřící postupy. Garantují preciznost v rozsahu mikrometrů a stálost rozměrů – stoprocentně.

Zkouška vířivými proudy
Zkouška vířivými proudy je elektrický postup pro nedestruktivní zkoušku materiálu. Jedna cívka produkuje střídavé magnetické pole, magnetické pole indukuje vířivé proudy v materiálu. Nečistoty a poškození vedou k odchylkám v hustotě víření, protože mají jinou elektrickou vodivost nebo jiné magnetické vlastnosti než vlastní a nepoškozený materiál. Tyto odchylky jsou rozpoznávány senzorem.

Optická zkouška
Optická zkouška je podstatný postup pro nedestruktivní zkoušku materiálu. Může být prováděna přímo nebo nepřímo. Ve firmě STÜKEN se ke  zkoušce  pohledem užívají výkonné kamery.

100%-ní zkouška rozměrů
Kvůli příliš vysokým požadavkům firma STÜKEN vyvinula zařízení, která umožňují 100%-ní zkoušku.
Optická zkouška materiálu dutého tělesa

 

Optická zkouška materiálu dutého telesa

 

 

Hubert STÜKEN GmbH + Co. KG | Tiefziehtechnik - Stanztechnik - Tiefziehteile - Stanzteile - Werkzeugbau | Deep Drawing Technology - Stamping Technology - Deep Drawn Products - Stamping Products - Stamping Tools

Hubert STÜKEN GmbH + Co. KG | Tiefziehtechnik - Stanztechnik - Tiefziehteile - Stanzteile - Werkzeugbau | Deep Drawing Technology - Stamping Technology - Deep Drawn Products - Stamping Products - Stamping Tools