Der Hintergrund

Laboratorní podmínky výroby: Výrobky pro aplikace s vysokým nárokem na čistotu

Laboratorní podmínky výroby mají zvlášť vysoké nároky na filtraci vzduchu vstupujícího do výrobních prostorů. Koncentraci částic unášených vzduchem je nutné redukovat na minimum, což specifikuje norma ISO 14644-1, která klasifikuje čistotu do devíti tříd. 
 
V laboratorních podmínkách výroby se vzduch neustále filtruje. Pracovníci, materiál i nástroje musí procházet čistícími komorami. Zabránit znečištění pomáhá speciální ochranné pracovní oblečení a pracovní prostředky. Běžnou součástí takovéhoto provozu je stálé měření a monitorování částic prachu. Na základě těchto měření je klasifikována třída čistého prostoru.

STÜKEN disponuje třídou čistoty 7, dle shora uvedené normy, čímž dosahuje tímto zvláštní pozice a může běžně dodávat hlubokotažné díly určené pro mikromechaniku a zdravotnickou techniku.

 

Hubert Stüken GmbH + Co. KG - Tiefziehtechnik, Stanztechnik - Tiefziehteile, Stanzteile, Werkzeugbau

Zkoušky zbytkové analýzy znečištění

Balení v podmínkách čistého prostoru