Der Hintergrund

Management kvality

Management kvality je chápán každým pracovníkem. Motivace, vlastní odpovědnost, společný cíl, který všichni sledují. U firmy STÜKEN je tento proces definován jednoduše, nazývá se Nulová chybová kvóta.
Z tohoto cíle vychází celý výrobní proces. Je dosažen automatizací, stálým sledováním a prověřováním. To platí samozřejmě i pro výrobu prototypů a prvních vzorků.

 

St 530

REM – rastrový elektronový mikroskop

U firmy STÜKEN se ve výrobě používají přesné měřící prostředky, měřící mikroskopy a analyzační technika. Při velmi vysokých požadavcích na kvalitu, například bezpečnostní díly, se používají kontrolní metody, které pracují s technikou vířivých proudů a kamerovými systémy. Kontrolní data jsou elektronicky monitorována a dokumentována.

Náš management kvality zaručuje preciznost v rozsahu tisícin milimetrů, nejvyšší přesnost, opakovatelnost a stálost rozměrů. Splňujeme mezinárodně platné normy pro management kvality DIN EN ISO 9001 a speciální certifikace pro automobilový průmysl dle ISO TS 16949.

Pracujeme stále na systému neustálého zlepšování.

 

 

Hubert Stüken GmbH + Co. KG - Tiefziehtechnik, Stanztechnik - Tiefziehteile, Stanzteile, Werkzeugbau