Der Hintergrund

Neustálé zlepšování

Systém managementu kvality je certifikován dle DIN EN ISO 9001:2008 a ISO TS 16949:2009 a podléhá kontinuálnímu zlepšování.

Používáme softwarový systém managementu kvality s implementovanými moduly:

 • Plánování měření
 • Vstupní kontrola
 • Sledování výroby a řízení procesů
 • Výstupní kontrola                                                                           
 • Správa měřidel
 • Analýza možných vad a jejich příčin (FMEA)
 • Systém managementu detekce chyb
 • Management reklamací (interní / externí)
 • Zápis a vyhodnocení dat
 • Přístup k veškerým naměřeným hodnotám dat z minulých výrobních zakázek.

Zajištění kvality na základě průběžné kontroly ve výrobě, a to samostatně každým výrobním pracovníkem naší společnosti STÜKEN. Měřící pracoviště jsou vybavena digitálními měřidly, která jsou propojena přímo s CAQ a systémem řízení kvality. 

Naše měřící pracoviště jsou vybavena následujícími typy měřidel:

 • 3D-měřící přístroje dotykové
 • 3D-měřící přístroje optické
 • Konturograf
 • Konvenční měření rozměrů
 • Měřidla drsnosti povrchu
 • Zkouška tvrdosti včetně mikrotvrdosti
 • Rastrovací elektronový mikroskop
 • Měřící mikroskopy
 • Rentgenové fluorescenční měření tloušťky vrstvy
 • Zkouška odolnosti a ochrany proti korozi (médium: solná mlha, definovaná relativní vlhkost)
 • Zkouška kontroly trhlin na principu vířivých proudů
 • Přístroje pro detekci přítomnosti cizích částic (třídy čistoty)
 • Měřící přípravky konstruované na základě specifických požadavků zákazníka.