Der Hintergrund

Ochrana životního prostředí začíná před vlastními dveřmi – a za nimi

Díky malé spotřebě materiálu je vlastní hlubokotažená technika postupem, který je v porovnání s ostatními postupy šetrný k životnímu prostředí. To nám ale nestačí. Spíše je ochrana životního prostředí a ochrana při práci již dlouho oblastí, ve které chceme být a jsme aktivní – a stále se zlepšujeme.

Používáme u nás systém managementu životního prostředí dle ISO 14001. A nárokujeme si, abychom udělali více, než zákonné povinnosti a udrželi požadavky našich zákazníku, vzhledem k ochraně práce, na odpovídající úrovni; ochrana životního prostředí a ochrana při práci jsou hluboce ukotveny v našem podnikání.

Všichni pracovníci jsou proškoleni a ze své strany integrováni do procesu stálého zlepšování. Všechny společnosti, které poskytují služby v našich závodech, informujeme o naší politice vzhledem k životnímu prostředí a seznamujeme je s naším managementem životního prostředí. Společně se všemi zákazníky a dodavateli prověřujeme opatření tvorby výrobku tak, aby bylo v souladu s ochranou životního prostředí, stejně jako opatření týkající se likvidace odpadů, balení nebo transportu.
Suroviny, voda, energie – s přírodními zdroji nakládáme šetrně. Výrobky, procesy a postupy – neustále je sledujeme, analyzujeme a hodnotíme. Nebezpečné látky, tam kde to je, vždy nahrazujeme. Odpady a odpadní vodu redukujeme, užíváme možnosti recyklace. Každý den.

 

 

 

 

 

Popis obrázku vpravo dole: Kontinuelní sledování všech parametrů procesu

Ekologická optimalizace procesů