Der Hintergrund

Zásady energetické účinnosti firmy Stüken pro pracoviště Rinteln

-           Na energetickou účinnost sázíme z přesvědčení.

-           Kvůli šetření zdroji sázíme též na alternativní nebo obnovitelné zdroje.

-           Důsledně dodržujeme zákonné povinnosti.

-           Provádíme analýzy spotřeby a z nich vyvozujeme další cíle a opatření.

-           Naše haly, zařízení a procesy koncipujeme  tak, aby energeticky a ekonomicky vyhovovaly.

-           Dodavatelé a spolupracovníky zapojujeme do našeho systému managementu využívání energií.

-           Sázíme na trvalé snižování nákladů na energií.

-           Chápeme systém managementu využívání energií jako průběžný zlepšovací proces.

-           Se zdroji zacházíme co nejšetrněji.

-           Máme k dispozici rozsáhlý systém managementu využívání energií.

 

Dr. Hubert Schmidt

Dr.-Ing. Uwe Krismann

Dipl.-Ing. Nils Petersohn