Der Hintergrund

Energetická politika firmy Stüken pro pracoviště Rinteln

Firma Stüken se zodpovědně věnuje organizačním a technickým opatřením, aby zabránila zbytečné spotřebě energie ve výrobě a v provozu. Naším cílem je trvalá snaha o stálé zvyšování energetické účinnosti.    
Analyzujeme a vyhodnocujeme hospodárnost, produktivitu a pracovní podmínky, abychom je mohli zlepšit. Zkoumáme technické možnosti využití alternativních nebo obnovitelných zdrojů energie a tam, kde je to ekonomicky možné, je používáme.  
Přijímáme zodpovědnost za ekologickou ochranu životního prostředí. Tím, že zabráníme plýtvání zásobami, prodloužíme dosažitelnost fosilních zdrojů energie. Abychom i nadále dosahovali průběžného zlepšování, využíváme systém managementu využívání energií podle normy


                     DIN EN ISO 50001.


Náš systém managementu využívání energií je pravidelně kontrolován a certifikován nezávislou a uznávanou organizací.
Pro vytvoření a udržení systému managementu využívání energií jsou v potřebném množství poskytovány nezbytné zdroje a informace.
Zavazujeme se dodržovat platné právní předpisy a kromě toho i zohledňovat naše vlastní požadavky na využití energie, spotřebu energie a na energetickou účinnost.  Pro obstarávání služeb anebo nákup produktů či zařízení platí námi stanovená kritéria energetické účinnosti, která našim dodavatelům důsledně sdělujeme.
Energetická politika je všem zaměstnancům firmy volně přístupná. Zaměstnanci dostávají veškeré relevantní informace a jsou aktivně zapojováni do systému managementu využívání energií.       
Energetická účinnost není pouze heslem, je to naše přesvědčení.