Der Hintergrund

Politika životního prostředí

Hlavní kompetencí firmy STÜKEN je technologie hlubokotažných dílů, která se vyznačuje tím, že v porovnání s ostatními technologiemi potřebuje výrazně méně vstupního materiálu, čímž firma STÜKEN přispívá k ochraně životního prostředí.
K tomu patří i zodpovědný a efektivní přístup ke všem zdrojům, které patří již dlouho k hlavním zásadám strategie firmy STÜKEN.
Aktivní ochranu životního prostředí spatřujeme jako jednu z hlavních zásad pro naši firmu STÜKEN. Tento proces podléhá neustálému zlepšování, což potvrzuje certifikace systému managemtnu životního prostředí dle aktuálního znění normy

ISO 14001

Ochrana životního prostředí je zájmem každého spolupracovníka. Informujeme a školíme naše zaměstnance a podporujeme je na tomto poli procesu stálého zlepšování.
Zákonné povinnosti, stejně jako specifické požadavky našich zákazníků  a ostatních zainteresovaných stran na ochranu životního prostředí a zdraví při práci, řádně dodržujeme.

S přírodními zdroji zacházíme šetrně, především s ohledem na spotřebu surovin, vody a energie. Výrobky, procesy a postupy jsou posuzovány a hodnoceny vzhledem k riziku pro životní prostředí a vzhledem k bezpečnosti práce.
Provádíme analýzy rizik a vyvozujeme z nich cíle a opatření k ochraně našich spolupracovníků a prostředí.
Pokoušíme se nahrazovat škodlivé látky a redukovat množství odpadu a odpadní vody. Nezužitkovatelné odpady jsou ekologicky likvidovány.
Vypracovali jsme nouzové plány pro omezení rizik. Spolu s našimi zákazníky a dodavateli prověřujeme taková opatření při realizaci výrobků a procesů, která jsou ohleduplná k životnímu prostředí – recyklace, likvidace odpadů, balení, transport.
V případě zakázky informujeme externí partnery působící v našich výrobních prostorech o naší politice životního prostředí a zahrnujeme je též do našeho managementu životního prostředí.

Vedení společnosti

Dr.-Ing. Hubert Schmidt                                                Dr.-Ing. Uwe Krismann