Der Hintergrund

Vyznání k životnímu prostředí

  • Zakládáme na našich hlavních kompetencích hlubokotažení a ohleduplnosti k přírodním zdrojům.
  • Zacházíme se všemi přírodními zdroji zodpovědně a ohleduplně.
  • Rozumíme ochraně práce a životního prostředí jako procesu kontinuálního zlepšování.
  • Konsekventně dodržujeme právní povinnosti a požadavky zákazníka.
  • Hodnotíme naše výrobky a procesy preventivně vzhledem k rizikům pro životní prostředí / ochranu práce.
  • Provádíme analýzy ohrožení a vyvozujeme z toho cíle a opatření.
  • Máme nouzové plány a preventivní opatření pro snížení rizik.
  • Snažíme se neužívat nebezpečné látky a zužitkovávat odpady.
  • Naše výrobky a procesy tvoříme v souladu s ochranou životního prostředí.
  • Naše dodavatele a partnery se snažíme zahrnovat do našeho managementu životního prostředí.


Vedení společnosti

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Hubert Schmidt

Dr.-Ing. Uwe Krismann

Dipl.-Ing. Nils Petersohn