Der Hintergrund

Úspora nákladů a ochrana životního prostředí

Největší předností technologie výroby hlubokotažných dílů je nízká spotřeba vstupního materiálu. Efektivita využití materiálu se pohybuje kolem 80%, v případě třískového obrábění je to, dle složitosti geometrie dílu, kolikrát i méně než 50%. Často se stává, že cena materiálu pro třískově obráběný díl je vyšší, než je cena dílu vyráběného hlubokotahem. Tato úspora nákladů se projevuje především při velkých sériích. 

Nízká spotřeba materiálu znamená také větší šetrnost k přírodě, suroviny jsou využívány optimálním způsobem, šetří se přírodní zdroje surovin a minimalizují se odpady. Ani přísady jako olovo nebo síra, které jsou používány při třískovém obrábění pro zlepšení vlastností materiálu, nejsou při hlubokotahu nutné.

K efektivitě a minimalizaci nákladů, s ohledem na životní prostředí, přispívá i preciznost rozměrů a kvalita. Pokud i Vy ve Vašich procesech hledáte úspory, nabízíme Vám řešení, spočívající v nahrazení Vašich soustružených dílů našimi hlubokotažnými díly.  

St 519